Centenarului României Mari

Asociația Transilvană pentru Cultură din Tîrgu Mureș organizează în perioada 18 – 28 octombrie 2018, la Tîrgu Mureș, manifestările ocazionate de sărbătorirea Centenarului României Mari.

 

Manifestările se desfășoară sub genericul „100 de ani în 10 zile” în cadrul proiectului cultural nr. 5245/10.10.2018, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 

Printre colaboratorii implicați în organizarea și desfășurarea evenimentelor incluse pe agenda Proiectului cultural se află Ministerul Culturii și Identității Naționale, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș, Municipiul Tîrgu Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu Mureș, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Electrecord SA, Royal Studio Production.

Programul evenimentului

Conferința națională “Actele Marii Uniri”

100 de ani de istorie: 1918-2018

Locație: Târgu Mureș, Aula Magna a UMFST (str. Nicolae Iorga nr. 1)

09:30 – 10:00 Deschiderea sesiunii:

Mircea DUȘA, Prefectul Județului Mureș
Alexandru CÂMPEANU, Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș
Dr. Dorin FLOREA, Primar al municipiului Tîrgu Mureș
Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, director Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române; vicepreședinte, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș.

10:00 – 10:15 Vernisajul expoziției de documente întocmite în perioada Marii Uniri și a Primului Război Mondial, din arhiva CNSAS.

Moderatori: Iuliu Cezar CRĂCANĂ și Liviu PLEȘA

10:15 – 11:30 Susținerea comunicărilor

Moderatori: Corina TEODOR și Vasile DOBRESCU

Liviu MAIOR, prof. univ. dr., Universitatea din București – titlul rezervat
Cornel SIGMIREAN, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române – De la proiectul autonomist la Unirea cu România
Narcis MARTINIUC, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române – Costumul bărbătesc din zonele etnografice Maramureș și Oaș: „mitologii naționale”, origini, evoluție, morfologie și simbol. Sec. XVII-XX
Peter MOLDOVAN, dr., Direcția Județeană a Arhivele Naționale Mureș – titlul rezervat
Vasile DOBRESCU, prof. univ. dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș – Bancheri sau oameni politici în mișcarea politico-națională a românilor transilvăneni în epoca modernă până la 1918
Antoniu – Ioan BERARMarcela BERAR, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș – 1918 într-un târg transilvan – Luduș

11:30 – 11:45 Coffee break

11:45 – 13:00 Susținerea comunicărilor.

Moderatori: Iulian BOLDEA și Laura STANCIU

Mircea PROZAN, dr., Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” – Construcția economico-națională a României interbelice. Reforma agrară
Corneliu Cezar SIGMIREAN, lector univ. dr. UMFST, Tîrgu Mureș – Identitate și alteritate. Publicitatea în România anilor ʹ30
Maria COSTEA, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Aspecte ale relațiilor româno-bulgare după 1918
Laurențiu VLAD, prof. univ. dr., Universitatea București – titlu rezervat
Corina TEODOR, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Puterea unui simbol: Mihai Viteazul în istoriografia română interbelică
Virgil PANĂ, Muzeul Județean Mureș – Pagini despre începutul școlii târgmureșene de teatru
Ionuț BILIUȚĂ, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Ortodoxia și Marele Război: Religiozitate și Viață Cotidiană în Transilvania (1914-1922)

Sonia-Doris ANDRAȘ, drd., University of the Arts, London – Dialog identitar în lumea modei și frumuseții interbelice: Paris – București

Lansare de carte

Liviu PLEȘAIstoriografia clujeană sub supravegherea Securităţii (1945 – 1965), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2017.
Prezintă:
Cornel SIGMIREAN, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române

13:00 – 14:30 Pauză de masă

14:45 – 17:00 Susținerea comunicărilor.

Moderatori: Virgil PANĂ şi Nicoleta SĂLCUDEANU

Eugeniu NISTOR, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Lucian Blaga şi Marea Unire
Roxana MIHALY, profesor asociat, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș – Școala Română din Roma și identitatea latină
Laura STANCIU, conf. univ. dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Un episod necunoscut din activitatea lui David Prodan
Iulian BOLDEA, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Memorie şi destin. Scriitorii români şi Marea Unire
Anca ȘINCAN, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – La sărbătorirea unei jumătăți de veac de la Unire, cardinalul Iuliu Hossu și experiența comunistă
Mihaela Daciana NATEA, lector univ. dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș – Identitate națională și proprietate intelectuală

17:00 – 17:15 Coffee break

17:15 – 19:00 Susținerea comunicărilor

Moderatori: Anca ȘINCAN şi Irina ALEXE

Lucian SĂCĂLEAN, lector univ. dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș – Majoritate și minorități în România anilor ‘90
Nicoleta SĂLCUDEANU, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – Dilemele identitare ale exilului literar românesc
Ligia LIVADĂ CADESCHI, prof. univ. dr., Universitatea din București – Identitate și alteritate în „Însemnările din Războiul României Mari” ale doctorului Vasile Bianu
Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu – Discursul cinematografic românesc despre anul 1918
Corina HAȚEGAN, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș – 1918 în literatura pentru copii din anii ‘80.
Nicolae TESCULA, director, Muzeul de Istorie din Sighișoara – Aspecte privind activitatea muzeului din Sighișoara în perioada 1951-1977
Florin BENGEAN, dr., Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Reghin – Evoluția Reghinului în cei 100 de ani de la Marea Unire
Simion COSTEA – Considerații privind România și Republica Moldova în contextul Parteneriatului Estic al UE în 2018
Liviu PLEȘA, consilier, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Făuritorii Marii Uniri sub supravegherea Securităţii. Istoricii Silviu Dragomir şi Ioan Lupaş.

La acest eveniment vor fi invitați să se înscrie și să participe elevi ai claselor a XII-a de la instituțiile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, precum și studenți și masteranzi de la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș și de la alte universități din țară.

Interval orar: 19:00 - 21:30
Prezentator: actrița Oana Tofan

Interval orar: 19:00 - 21:30
Prezentator: actrița Oana Tofan

Interval orar: 19:00 - 21:30
Dirijor: Florin Ciofică
Prezentator: actrița Oana Tofan

Conferinţa ,,100 DE ANI DE DREPT”

Comitetul științific:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române (coordonator)
Prof. uni. dr. Lucian CHIRIAC, profesor, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu-Mureş; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş
Prof. univ. dr. Lucreția DOGARU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu-Mureş
Prof. univ. dr. Dragoș CHILEA, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu-Mureş
Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu-Mureş

Comitetul de organizare:

Dr. Irina ALEXE, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române (coordonator)
Lector univ. dr. Raul – Felix HODOȘ, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș (coordonator)
Lector univ. dr. Adrian Vasile BOANTĂ, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș
Prof. univ. dr. Valerius M. CIUCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
Casandra VASIU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş

Deschiderea conferinței: ora 09:30 – 09:50

Reprezentanți ai autorităților publice locale și ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu-Mureş
Invitat special prof. univ. dr. Valerius M. CIUCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Lansare de carte: 09:50 – 10:00

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru (editori), Legislația privind protecția datelor în România, Ed. Rosetti Internațional, 2018
Prezintă: Nicolae – Dragoș PLOEȘTEANU, Raul – Felix HODOȘ

Panelul I orele: 10:00 – 11:30
,,Din 1918 până în 2018 și mai departe…”
Secțiunea I
Moderatori: Irina ALEXE, Raul Felix HODOȘ

Dr. Irina ALEXE, Funcția publică în România Centenară
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, O sută de ani de proceduri concursuale. Privire specială asupra revendicărilor de bunuri de la masa credală
Conf. univ. dr. Mihaela APOSTOLACHE, Conf. univ. dr. Mihai APOSTOLACHE, Evoluţia reglementării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în Constituţia României
Dr. Sonia Bianca BLAJ, Contenciosul administrativ. Tradiție, evoluție, modernism
Lector univ. dr. Adrian BOANTĂ, Evoluția controlului judecătoresc asupra activității administrației publice după Marea Unire
Dr. Sebastian BODU, 100 de ani de Drept societar în România
Dr. Dragoș CĂLIN, 100 de ani de afaceri bursiere: de la contractual de curtaj la tranzacție bursieră
Av. dr. Nicolae Codruț SAVU, Suspendarea/încetarea acțiunilor judiciare, extrajudiciare și a măsurilor de executare silită ca efect al deschiderii procedurii insolvenței; repunerea pe rol a acțiunilor și reluarea executării silite. Corelații cu dispozițiile specifice ale Codului de procedură civilă
Conf. univ. dr. Răzvan VIORESCU, Consecințele conflictului de jurisdicție dintre Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională a României
Prof. univ. dr. Lucian Bernd SĂULEANU, Legislația privind organizarea și unificarea corpului de avocați în perioada interbelică
Conf. univ. dr. Lacrima Rodica BOILĂ, Adoptarea noului Cod civil român prin Legea nr.287/2009 – eveniment legislativ semnificativ pentru evoluția societății românești
Drd. Dumitru CAZAC, Perspective juridice privind unirea Republicii Moldova cu România. Istoria se poate repeta?
Dr. Alina Mioara COBUZ BAGNARU, Retrospectiva asupra arbitrajului de la A la Z – din perspectiva definiţiilor, instituţiilor şi a personalităţilor care şi-au adus contribuţia în acest domeniu în ultimul secol
Consilier juridic drd. Nicolae PANĂ, Protecția consumatorilor în domeniul asigurărilor la 100 de ani de la Marea Unire
Dr. Adriana Maria ȘANDRU, Protecția internațională a drepturilor omului în România – evoluție și jurisprudență recentă
Dr. Ramona Mihaela COMAN, Procesul penal roman in ultimii 100 de ani
Dr. Iuliu CRĂCANĂ, Dreptul penal și politica penală între 1918-2018
Prof. univ. dr. Lucreția DOGARU, Le rôle de la législation forestière dans la protection des forêts roumaines
Lector univ. dr. Carmen Adriana DOMOCOȘ, Privire istorică asupra incriminării omisiunii în dreptul penal
​Dr. Arina Nicoleta DRAGODAN, Evoluția așezării impunerii și a executării silite fiscale în 100 de ani de drept: de la perceptor sau agent de urmărire la executor fiscal
Conf. univ. dr. Maria DUMITRU, Răspunderea civilă – eterna și fascinanta Doamnă a dreptului civil
Conf. univ. dr. Cristina Ioana FLORESCU, Un veac de arbitraj românesc: repere istorice, de la tradiție la modernitate
Conf. univ. dr. Nicolae GROFU, Perspectivă diacronică asupra reglementării bancrutei în legislaţia română

Coffee break: 11:30 – 11:45
Secțiunea II orele: 11:45 – 13:30
Moderator: Camelia IGNĂTESCU, Lucreția DOGARU

Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU, Istoria interpretării normei juridice
Prof. univ. dr. Cristian JURA, Considerații asupra unor tratate internaționale care au marcat istoria României moderne (1918 – 2018)
Asist. univ. dr. Andrea KAJCSA, Izvoarele materiale ale dreptului în doctrina juridică a ultimului secol
Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR, Baroul Alba în contextul Marii Uniri – Avocatul dr. Camil Velican, primul primar român, de după Marea Unire, al oraşului Alba Iulia
Lector univ. dr. Brîndușa MARIAN, Evoluția sistemului de securitate socială în România, de la Marea Unire până în prezent
Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Laurențiu BUCUR, Fundamentele responsabilității ministeriale în doctrina de drept constituțional românesc
Lector univ. dr. Roxana Maria ROBA, Soluționarea conflictelor de muncă. Trecut și viitor
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Lector univ. dr. Ana-Alina IONESCU-DUMITRACHE, Dreptul penal român de la Marea Unire până astăzi
Lector univ. dr. Olimpiu A. SABĂU-POP, Corupţia. Noţiunea şi evoluţia legislației de combatere a fenomenului în România
Dr. Dorin STĂNESCU, Justiția română în vremea Marelui Război (1916-1918). O privire asupra Păcii de la Buftea București și a impactului ocupației germane asupra sistemului de justiție
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, Ideea europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România
Asist. univ. drd. Dorin-Silviu ȘCHIOPU, Consideraţii asupra lichidării pasivului succesoral între moștenitori în cadrul partajului judiciar în cazul cheltuielilor legate de înmormântarea defunctului
Conf. univ. dr. Daniela Cristina VALEA,
100 de ani de control de constituționalitate în România
Consilier juridic Crina-Bianca VEREŞ,
Rolul reactiei sociale in dinamica codurilor penale – trecut, prezent, viitor
Dr. Ioana Cristina VIDA,
Evoluția constituțională a României
Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU, Asist. univ. dr. Maria-Beatrice BERNA, Drepturile sociale în România: analiză diacronică, realități juridice primordiale și perspective evolutiv
Lector univ. dr. Raul – Felix HODOȘ,
Un secol de evoluție a instrumentelor de plată în România

Pauză de masă orele: 13:30 – 14:15
Panelul III
,,Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la făurirea statului român modern”
Susținerea comunicărilor: orele 14:15 – 15:00
Moderator: Petru Nemes, Nicolae Ploeșteanu

Prof. Mihai STAVILĂ, Lector univ. Adrian BOANTĂ,
Idei politice și juridice în viața lui Alexandru Papiu Ilarian
Conf. univ. dr. Augustin FĂRCAȘ,
Perspective constituționale în viața și opera lui Alexandru Papiu Ilarian
Notar dr. Cornelia ȘUȘ,
Limbă și identitate în opera și concepțiile lui Alexandru Papiu Ilarian
Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Alexandru Papiu Ilarian și dezvoltarea dreptului public românesc
Dimitrie POPTĂMAȘ, Alexandru Papiu Ilarian – jurist la Tabla Regească din Tîrgu Mureș

Panelul IV
,,Un secol de proprietate intelectuală”
Susținerea comunicărilor: orele 15:15 – 16:00
Moderator: Paul Popovici
(CCDPI, Cluj-Napoca)

Doru-Adrian PĂUNESCU, Director General al Oficiului Române pentru Drepturile de Autor
Evoluții legislative privind ORDA de la început și până în prezent
Irina Lucan-ARJOCA, Director General adjunct al Oficiului Române pentru Drepturile de Autor
Influențe europene asupra reglemetărilor privind dreptul de autor în România
Laurențiu OPREA, Coordonator Drepturi de autor TVR, vicepreședinte al Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
TVR: trecut, prezent și viitor. Evoluția reglementărilor legale
Conf. univ. dr. Mihai OLARIU, Director Departament, Facultatea de Drept a Universității Româno – Americane, București, Avocat, Baroul București
Unele aspecte privind dreptul de retractare a operelor
Adina SCRIOȘTEANU, Director executiv al Uniunii Producătorilor de  Fonograme din România, Gestiunea colectivă a muzicii. Trecut, prezent și viitor
Alin TODIRICĂ, Specialist în proprietate intelectuală (Dennemeyer & Associates), Influențe internaționale asupra legislației în domeniul brevetelor de invenție din România
Conf. univ. dr. Paul POPOVICI, Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu”; avocat, Baroul Arad,
Legislația mărcilor din România. O perspectivă diacronică.

Interval orar: 19:00 - 21:00
Prezentator: Oana Tofan

Interval orar: 19:00 - 21:00
Dirijor: Alexandru Ilie
Prezentator: actrița Oana Tofan

Conferința cu tema: „100 de ani de medicină”

18.00: Primirea invitaților

18.05: Cuvânt de deschidere

Prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș

18:10: Porav Hodade Daniel – Asociația Transilvană pentru Cultură din Tîrgu Mureș

18.05: Istoria medicinii mureșene

Prof. dr. Marius SABĂU, fost rector al UMF Târgu Mureș

18.15: Alocuțiuni

Prof. dr. Ovidiu S. COTOI, decanul Facultății de Medicina

Prof. dr. Daniela MUNTEAN, decanul Facultății de Farmacie

18.25: Acordarea diplomelor de excelență personalităților marcante ale medicinii și farmaciei

19:50: Închidere conferință

20:00: Dineu în Holul Facultății de Farmacie

Conferința cu tema: „100 de ani de învățământ. Perspectivele educației în următorii 100 de ani în România.”

10:30 – 10:45 Deschiderea conferinței

10:45 – 13:00 Panelul I „Educația serviciilor financiare”

Moderator: Prof. univ. dr. Ion STANCU

Susținere comunicări:

Ion STANCU, director general, Institutul de Studii Financiare; Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice, O istorie a învățământului financiar românesc

Cătălin CÂMPEANU, Director General Adjunct, Institutul de Studii Financiare, Tendințe în asigurări – competențe în contextul noilor tehnologii de servicii financiare

Dorel DUȚĂ, președinte UNSICAR, Istoria prescurtată a pieței de brokeraj de asigurare din România

Adrian CĂRUCERU, Coordonator Fitness Financiar, OKCenterRomania, Avem nevoie cu adevărat de educație financiară

Laura Elly NAGHI, director Centru de Formare Profesională, Institutul de Studii Financiare; conf. univ. dr., Academia de Studii Economice, Pensii private – alternativa fezabilă pentru vârsta pensionării?

Florentina NEAGU, director Centru de Examinare și Evaluare, Institutul de Studii Financiare, Pregătirea profesională în asigurări – prezent și viitor

Narcis PĂVĂLAȘCU, drd., UMFST Tîrgu Mureș; președinte, ACAMA, Arbitrajul specializat în domeniul financiar – de la necesitate la realizarea practică. Perspectiva istorică

Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Educația financiară și cultura invenstițională – coordonate majore ale dezvoltării pieței de capital din România

Laura BRAD, asist. univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Educația financiară – analiză comparativă între țările Uniunii Europene.

13:00 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 16:00 Panelul II

Moderatori:

Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN

Prof. univ. dr. Maria – Ana GEORGESCU

Susținere comunicări:

Ioan MACARIE, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 100 de ani de educație mureșeană – din trecut înspre viitor

Sorin CRIȘAN, prof. univ. dr., rector Universitatea de Arte, Tîrgu Mureș, Artă și Educație

Nicolae NEAGU, prof. univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Introspecții și prospecții paradigmatice în educație

Petruța BLAGA, prof. univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Educație și globalizare

Maria – Ana GEORGESCU, prof. univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Dialog multicultural în Județul Mureș și educația interculturală

Cristiana CHIRA, director al Casei Corpului Didactic Mureș, Retrospectivă, actualitate și perspective în dezvoltarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar

Angela ON, lector univ. dr., director Centru IFR, UMFST Tîrgu Mureș, Învățământul cu frecvență redusă – opțiune atractivă de instruire superioară în cadrul universităților

Marcela DAN, cercetător științific, Universitatea de Artă Teatrală,Educația prin arta dramatică. Primele școli de teatru în limba română.

Lia CONȚIU, lector univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Poate dezvolta teatrul educațional comunicarea interculturală și competențele tinerilor?

Raul – Felix HODOȘ, lector univ. dr., UMFST Tîrgu Mureș, Educația juridică, factor de consolidare a democrației.

Conferința cu tema: „100 de ani de multiculturalitate în Provinciile Române Unite”

10:00 – 11:00 Deschidere oficială a conferinței

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, cercetător științific, director, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române; vicepreședinte, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș.
E.S., Dna. Stella Ronner-GRUBACIC, Ambasadorul Olandei în România
Mircea MOCANU, Șef Misiune, Organizația Internațională pentru Migrație

11:00 – 11:15 Coffee – break

11:15 – 13:00 Sesiunea I

Moderatori: Radu CARP și Mihaela Daciana NATEA

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, cercetător științific, director, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române; vicepreședinte, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș.
„Emigrație si minorități. Cazul României”

Dr. Corneliu PINTILESCU, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca,
„Aktionsgruppe Banat: Non-conformism cultural, critică societală și acțiune politică în România comunistă”

Ilie DINCĂ, Secretarul de stat din cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării
„Minoritatea romilor din România”

Dr. Csaba Zoltán NOVÁK, Senator, Parlamentul României
„Minoritatea maghiară ca problemă de securitate în perioada comunistă”

Dr. Silviu B. MOLDOVAN, şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române.
„Etnicitate şi context în Provinciile Române Unite”

13:00 – 14:00 Pauză de masă

14:00 – 16:00 Sesiunea II 

Moderatori: Silviu MOLDOVAN și Roxana MIHALY

Gheorghe MAGHERU, fost Ambasador al României la Consiliul Europei (ret), Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center
„Protection of National Minorities, European Identity and Fundamental Values. Constants and Dynamics”

Dep. Andi GROȘARU, Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT,
„România – relații interetnice. Evoluții și provocări viitoare”

Dr. Gheorghe FIRCZAK – Uniunea Culturală a Rutenilor din România,
„Rutenii din Maramureș, Rusyns in Maramureș”

Dr. Florian BANU, Cercetător CNSAS,
„Minoritatea germana din Romania – între integrare și emigrare (1918-1990)“

Dr. Adriana CUPCEA, Cercetător, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca,
„Politica statului protector Turcia, in Balcani. Studiu de caz: Comunitatea musulmana din Dobrogea“

Maria DOBRESCU, jurnalistă, președinte al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor Minorităților Etnice din România “Europa 21”, București,
„Minoritatea albaneză din România: Relații bilaterale, securitate statală, adevărul din spatele legii minorităţilor, drepturi, protecţie și identitate”

Conf. univ. Dr. Iulian FOTA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“,
“Evitarea capcanei iugoslave de către România”

Mircea MOCANU, Șef Misiune, Organizația Internațională pentru Migrație,
„Migrația forței de muncă din afara Uniunii Europene. International Organization for Migration”

Drd. Raluca BOTOȘ – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj Napoca,
„Economie și migrație. Ajutor sau risc? Studiu de caz chinezii și turcii”

16:00 – 16:15 Coffee break 

16:15 – 19:00 Sesiunea III

Moderatori: Iulian FOTA și Lucian SĂCĂLEAN

 Prof. univ. Dr. Radu CARP, Universitatea din București,
„Descentralizare şi regionalizare în contextul dezbaterilor posterioare Marii Uniri din 1918”

Dr. Andrea CARTENY, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
Dr. Giuseppe MOTTA, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
„Minorities issues and the League of Nations: the Transylvanian question and the autonomy of Hungarians”

Profesor emerit Dr. CSUCSUJA István, Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj Napoca,
„Minorități și majorități în context european“

Lector univ. dr. Mihaela Daciana NATEA, UMFST, Tîrgu Mureș,
„Identitate, minoritate și proprietate intelectuală“

Dr. Ionuț BILIUȚĂ, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș,
„Antisemitism without Jews”? The Jewish Community as an Imaginary Threat for National Security in post-1989 Romania”

Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN, UMFST, Tîrgu Mureș,
„Minorități vs majorități – e necesară o legislație unitară?“

Dr. Roxana MIHALY, prof. asociat, UMFST, Tîrgu Mureș,
„Globalizarea și fenomenul migrației românilor. Studiu de caz: Italia”

Dr. Anca ȘINCAN, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș,
„Breaking the silence: on how women penetrated the 20th century secret police archives in East Central Europe”

Dr. Cristian TRONCOTĂ, prof. asociat, UMFST, Tîrgu Mureș,
„1918 – Frontul secret”

Ioan Chiorean, jurnalist Societatea Română de Radiodifuziune,
„Reflecția problematicii migrației în mass – media”

Drd. Monica G. Săplăcan – psiholog, Universitatea din București,
„Determinanți psihologici în comunitățile multietnice”

Conferința „100 de ani de istorie militară”

10:00 – 10:15 Cuvânt de deschidere:

Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, cercetător științific, director, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române; vicepreședinte, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș.
Colonel Cristian BOANGĂR, Garnizoana Tîrgu Mureș

10:15 – 11:45 Panelul I:

Moderator:
Dr. Silviu B. MOLDOVAN, şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române

Speakeri:
General de brigadă (r) dr. Marius Dumitru CRĂCIUN,
Parașutismul militar – elemente istorice.

Lt. col. Cristian Dorin DAMIAN,
Efortul de război al medicinii militare românești în prima conflagrație mondială.

Col. (r) Costică Romică ICHIM, cadru didactic asociat, Universitatea „Apollonia”, Iași; doctorand, Academia de Științe a Moldovei
Statutul militarilor români în perioada 1918 – 1939

Lucian DRĂGHICI, cercetător, Arhivele Militare Naționale din Bucureşti
Aspecte pozitive şi negative ale procesului de integrare a voluntarilor transilvăneni în armata română (1917-1918).

Prof. univ. dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova,
Un manuscris inedit despre Marea Adunare Națională de la Alba Iulia: Romulus Albu

Dr. Liviu ŢĂRANU, consilier, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Bucureşti,
O minoritate infimă domină pretutindeni în România”. Note ale generalului Henri – Mathias Berthelot asupra celei de-a doua misiuni in România (7 octombrie 1918-5 mai 1919)

Dr. Silviu B. MOLDOVAN, şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române.
Între miracol, imposibil şi context: România în marile confruntări militare ale secolului al XX-lea

12:00 – 13:15 Panelul II

Moderator:
Dr. Toma ROMAN Jr., coordonator, Departamentul de Comunicare al Institutului de Științe Spațiale

Speakeri:
Lector univ. dr. Cristina PREUTU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Amenințările la adresa României și premisele unui război popular în 1968.

Dr. Maria RYBAKOVA, profesor, Universitatea din San Diego
România în anul centenarului, văzută de un scriitor străin.

Dr. Cristian IONESCU, fizician, cercetător, Institutul de Științe Spațiale
100 de ani de aeronautică românească

Ana MĂIȚĂ, președinte, Asociația „Mame pentru Mame”
Scurtă istorie a vaccinării în România în ultima sută de ani.

Lector univ. dr. Mihaela Daciana NATEA, UMFST Tîrgu Mureș,
Comunicare și strategia de securitate a NATO în spațiul Europei de Est

Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN, UMFST Tîrgu Mureș
Conflicte interetnice – soluții armate sau diplomatice?

Dr. Roxana MIHALY, cadru didactic asociat, UMFST Tîrgu Mureș
Rolul atașatului militar la misiunile diplomatice.

Dr. Toma ROMAN Jr., coordonator, Departamentul de Comunicare al Institutului de Științe Spațiale
Horia Hulubei și România Mare

Locație: Teatrul Ariel
Ora: 19:00

Domenii: volei, tenis, handbal, baschet, gimnastică artistică, gimnastică aerobică, dans sportiv, înot, ciclism, alergare, fotbal.

Interval orar: 16:30 - 18:30
Costi Dumitru și invitații săi.

Interval orar: 19:00 - 22:00
Orchestra de muzică populară și soliștii:
Veta Biriș
Nicolae Datcu
Elisabeta Turcu
Constantin Măgureanu
Claudia Colniceanu
Ofelia Harangus

Prezentator: actrița Oana Tofan

Interval orar: 17:00 - 22:00
Concert folk cu artiștii:
Emeric Imre
Mircea Vintilă
Victor Socaciu
Ducu Bertzi
Vasile Șeicaru

Concert rock cu trupele:
Compact
Vunk
Gândul mâței (Rep. Moldova)
Holograf

Prezentator: actrița Oana Tofan.

100 de ani în 10 zile

Vă invităm să vă alăturați la manifestările ocazionate de sărbătorirea Centenarul României Mari în cadrul evenimentului "100 de ani în 10 zile".

Ultimele noutăți

Vă invităm să descoperiți ultimele noutăți legate de proiectul cultural "100 de ani în 10 zile".

Locație eveniment

Adresă eveniment

Târgu Mureș, România

Contactează-ne pe email

atc@jus.ro

Web site-uri

www.100deaniin10zile.ro

www.100deaniin10zile.ro